Faraday Bag - púzdro na telefón PS1

POPIS A POUŽITIE

 • obal pre rýchlu izoláciu telefónu bez nutnosti jeho vypnutia
 • chráni telefón pred mobilnými sieťami GSM, 3G, LTE 
 • zabráni telefónu prístup k navigačným sietiam GPS, Glonass, Galileo
 • zabráni prenosu dát cez Wi-Fi, Bluetooth, NFC
 • zabráni lokalizácii, sledovaniu  a odposluchu telefónu
 • spoľahlivo izoluje telefóny, ktoré majú zabudovanú batériu
 • vyrobené dvojitou sieťovinou vo Veľkej Británii, 3x testované
 • možnosť upraviť podľa požiadaviek zákazníka 

RÝCHLA A SPOĽAHLIVÁ OCHRANA PRE VÁS AJ VÁŠ MOBILNÝ TELEFÓN

Ľahký a skladný Faraday obal na mobilný telefón odpojí akýkoľvek model mobilného telefónu od všetkých používaných mobilných, navigačných a dátových sietí. Po vložení do obalu stratí telefón signál, nepripojí sa k satelitným polohovým systémom, neprenáša bezdrátovo dáta. Taktiež ukončí spojenie so všetkými zariadeniami. Pri obavách z odpočúvania odpadá nutnosť vypínania telefónu - pričom, pri súčasných rozšírených zariadeniach, ktoré majú vstavanú batériu, nie je ani vypnutie telefónu zárukou, že zariadenie nie je zneužívané treťou stranou. Jediné čo postačí je vloženie zariadenia do Faraday obalu na mobilný telefón.

Na vnútornej strane obalu je dvojitá vrstva tieniacej sieťoviny vyrábaná špeciálnou technológiou vo Veľkej Británii, ktorá dosahuje najspoľahlivejších výsledkov ochrany tienenia pri všetkých typoch vysielania na všetkých frekvenciách.

Mobilné siete

Faraday obal na telefón odpojí telefón od všetkých celosvetovo používaných mobilných sietí vo frekvenčných pásmach GSM, 3G, LTE. Zamedzí prístup k vysoko rýchlostnému internetu - k telefónu nie je možné sa na diaľku pripojiť a pracovať s jeho dátami. Faraday obal na mobilných telefón taktiež znemožní zameranie telefónu cez mobilného operátora a zistenie pohybu telefónu pomocou triangulácie. V mestách je v súčasnosti takto možné lokalizovať telefón s presnosťou 200 m a to aj v budovách.

Navigačné siete

Faraday obal na mobilný telefón spoľahlivo skryje zariadenie pred všetkými navigačnými sieťami. Obal zabráni jeho lokalizácii cez dnes celosvetovo používanú sieť GPS, ruskú Glonass a taktiež odolá aj sieti Galileo. Obal je možné použiť aj k izolácii GPS modulov.

Prenos dát

Faraday obal na mobilný telefón zabráni telefónu bezdrátovo komunikovať. Nie je možné zo zariadenia stiahnuť dáta, alebo s ním manipulovať na diaľku. Taktiež sa nepripojí na Bluetooth ani k WIFI. A naviac, zabráni telefónu komunikovať a prenášať dáta na krátku vzdialenosť pomocou NFC technológie, ktoré je iniciované len priblížením sa dvoch zariadení s NFC technológiou.

ZABRÁNI ODPOČÚVANIU A SLEDOVANIU

Faraday obal na mobilný telefón zabezpečí Vaše zariadenie pred zneužitím pre odpočúvanie, zariadenie tiež nemôže prenášať hovor ani záznam. Pri citlivých stretnutiach alebo rokovaniach Faraday obal na mobilný telefón zabráni diaľkovému odpočúvaniu cez mobilné telefóny osôb, ktoré sa ho účastnia. Jednoducho pred zahájením rokovania alebo schôdzky stačí zúčastneným osobám rozdať Faraday obaly na mobilný telefón. Tienený nepriepustný obal je tiež rychlým a spoľahlivým spôsobom ako sa vyhnúť sledovaniu cez mobilnú alebo satelitnú sieť.

VEĽKOSŤ PRE VŠETKY MODELY TELEFÓNOV

Faraday obal na mobilný telefón má rozmery 24 x 12 cm. Je vhodný pre všetky bežne predávané mobilné telefóny vrátane tých najväčších ako sú iPhone 7 Plus a Samsung Galaxy Note. V prípade potreby máme v ponuke aj väčšie typy obalov pre tablety, notebooky a inú elektroniku. Faradayovu klietku v obale tvorí viacvrstvová vodivá sieťovina, chránená odolným nylonom s úpravou proti roztrhnutiu. Vonkajší obal je z polyuretánu, ktorý je prispôsobivý a zaručí dlhú životnosť. Všetky Faraday obaly sa výrabajú vo Veľkej Británii a spĺňajú kvalitatívnu normu ISO 9001-2008.

JEDNODUCHÁ OCHRANA PRE SÚKROMNÉ OSOBY, POLÍCIU, PRÁCU S DÔKAZMI

Pri vložení telefónu do Faraday obalu sa zabrání manipulácii s telefónom cez mobilnú alebo dátovú sieť. Nájde tak využitie u bezpečnostných zložiek. U zabavených telefónov obal zabráni diaľkovej manipulácii s dátami, ktoré môžu byť využité ako dôkazy pre budúce vyšetrovanie. Telefón nie je potrebné vypínať, stačí ho vložiť do obalu počas doby prepravy. Odpadnú tak obvyklé problémy s telefónmi chránenými PIN kódom, ktorý nie je známy. Taktiež nie je treba riešiť ani problémy s rušičkou - Faraday obal na telefón ju spoľahlivo nahradí.

MOBILNÁ FARADAYOVA KLIETKA

Tienený nepriepustný obal využíva princíp Faradayovej klietky. Kovová sieťovina v obale pritiahne elektrický náboj, ktorý sa rozloží na vonkajšom povrchu tohoto vodiča a nedostane sa dovnútra. Na predmety v obale tak nemá vplyv. Do Faraday obalu sa nedostanú rádiové frekvencie , elektrické ani elektromagnetické pole. Telefón je skrytý a uzavrený pred okolím.

MOŽNOSTI POUŽITIA

 • Chráňte telefón pred útokmi zvonku - po vložení do Faraday obalu telefón stratí prístup do všetkých sietí. Mobilným, dátovým aj navigačným. Nie je ho teda možné napadnúť, pracovať s jeho dátami, odpočúvať alebo zamerať.
 • Skryte telefón pred vyhľadaním - zatvorte mobilný telefón do obalu a a zabránite tým zistenie jeho polohy. To sa dá napríklad využiť pri presune na schôdzku, ktorej miesto má zostať utajené.
 • Zabráňte odpočúvaniu citlivých rokovaní - pred zahájením rokovania jednoducho rozdajte účastníkom Faraday obaly, aby si do nich svoje mobilné zariadenia vložili. Zabránite tak odpočúvaniu alebo nahrávaniu schôdzky
 • Polícia ochráni dôkazy pre vyšetrovanie - telefón vložený do obalu nie je možné napadnúť zvonku a zmazať v ňom citlivé dáta, ich históriu, teda dôkazy pre forenzné vyšetrovanie. Odpadajú problémy s neznámym PIN, prístroj chránený Faraday obalom môže zostať zapnutý.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery
24 x 12 cm

Hmotnosť
30 g

Útlm v dB
70 dB

Obsah dodávky
Faraday Bag - púzdro na telefón
Slovenský manuál